SSL 1746_商务旅行_LCA

发布于 2019-04-28  842 次阅读


题目大意


给定一棵树,求以题目给出的路径走需要的最小代价

思路


就是一个LCA,就不解释了
这题在写的时候忘了C++数组从0开始,开少了一位


#include 
#include 
#define max 15
#define M 100000
int f[M][max+1],head[M],g[M][max+1],deep[M];
bool vis[M];
int ans,n;
struct arr
{
  int x,w,last;
};
arr edge[M];
int dfs(int x,int dep)
{
  vis[x]=true;
  deep[x]=dep;
  int p=head[x];
  while (p!=-1)
  {
    if (vis[edge[p].x]==false)
    {
      g[edge[p].x][0]=edge[p].w;
      f[edge[p].x][0]=x;
      dfs(edge[p].x,dep+1);
    }
    p=edge[p].last;
  }
  return 0;
}
int make()
{
  for (int j=1;j<=max;j++)
    for (int i=1;i<=n;i++)
      if (f[i][j-1]!=-1)
      {
        f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];
        g[i][j]=g[i][j-1]+g[f[i][j-1]][j-1];
      }
  return 0;
}
int find(int x,int y)
{
  if (deep[x]=1;i--)
  {
    if (deep[f[x][i]]>deep[y])
    {
      ans+=g[x][i];
      x=f[x][i];
    }
  }
  while (deep[x]>deep[y])
  {
    ans+=g[x][0];
    x=f[x][0];
  }
  if (x==y) return 0;
  for (int i=max;i>=1;i--)
    if (f[x][i]!=f[y][i])
    {
      ans=ans+g[x][i]+g[y][i];
      x=f[x][i];
      y=f[y][i];
    }
  while (x!=y)
  {
    ans+=g[x][0]+g[y][0];
    x=f[x][0];
    y=f[y][0];
  }
  return 0;
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for (int i=1;i<=n;i++)
    head[i]=-1;
  int l=0;
  for (int i=1;i<=n-1;i++)
  {
    int x,y;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    l++;
    edge[l].x=y;
    edge[l].w=1;
    edge[l].last=head[x];
    head[x]=l;
    l++;
    edge[l].x=x;
    edge[l].w=1;
    edge[l].last=head[y];
    head[y]=l;
  }
  memset(f,0,sizeof(f));
  memset(g,0,sizeof(g));
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  for (int j=0;j<=max;j++)
    for (int i=1;i<=n;i++)
      f[i][j]=-1;

  dfs(1,1);  

  make();
  int m,x,sum=0;
  scanf("%d%d",&m,&x);
  for (int i=1;i<=m-1;i++)
  {
    ans=0;
    int y;
    scanf("%d",&y);

    find(x,y);
    sum+=ans;
    x=y;
  }
  printf("%d\n",sum);
}
#include 
#define maxn 60001
struct edge
{
  int to, next;
}e[maxn];
int ls[maxn], f[maxn][21], dep[maxn];
__attribute__((optimize("-O2")))
inline int dfs(int fa, int now)
{
  f[now][0] = fa;
  dep[now] = dep[fa] + 1;
  for (int i = ls[now]; i; i = e[i].next)
    if (!dep[e[i].to]) dfs(now, e[i].to);
}
inline __attribute__((optimize("-O2")))
int LCA(int l, int r)
{
  if (dep[l] < dep[r])
    {l ^= r; r ^= l; l ^= r;}
  for (int i = 20; i >= 0; i--)
    if (dep[r] <= dep[f[l][i]])
      l = f[l][i];
  if (l == r) return l;
  for (int i = 20; i >= 0; i--)
    if (f[l][i] != f[r][i])
    {
      l = f[l][i];
      r = f[r][i];
    }
  return f[l][0];
}
int main()
{
  int n, l = 0;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i < n; i++)
  {
    int x, y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    e[++l] = (edge) {y, ls[x]};
    ls[x] = l;
    e[++l] = (edge) {x, ls[y]};
    ls[y] = l;
  }

  dfs(0, 1);


  for (int j = 1; j <= 20; j++)
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      f[i][j] = f[f[i][j - 1]][j - 1];
  int m, now, last, ans = 0;
  scanf("%d%d", &m, &last);
  for (int i = 2; i <= m; i++)
  {
    scanf("%d", &now);
    ans += dep[last] + dep[now] - dep[LCA(last, now)] * 2;
    last = now;
  }
  printf("%d\n", ans);
}
]]>